Medio Mei

Dus Koningsdag is alweer een tijdje voorbij.

Ik vermaakte Skippertje voor die gelegenheid.

Momenteel bezig met dingetjes voor de Poppenkast op de Dam.

Voor de website en de kast zelf. Wordt vervolgd.